Orienteringsmøde

Tilbygning til Kildehaven

Søkilden

Afdeling 26, Sygehusvejen 22, 5970 Ærøskøbing.

Demensplejehjem

Marinegården

Afdeling 23, Kirkestræde 39, 5960 Marstal

Ungdomsboliger

Søndertoften

Afdeling 22, Søndertoften, 5960 Marstal

Seniorboliger

Det Ærøske Boligselskab er en almen boligforening, der er stiftet efter anden verdenskrig. Boligselskabet råder i dag over 466 boliger, der er fordelt på Ærø.
Det Ærøske Boligselskabs hjemmeside er målrettet mod selskabets nuværende beboere, som her kan søge oplysninger om bl.a. administration, teknisk afdeling og om de enkelte afdelinger.
Kommende beboere, har mulighed for at opnotere sig til en af de mange gode boliger og samtidig danne sig et indtryk af, hvad Det Ærøske Boligselskab kan tilbyde.

Status vedr. byggeri ved Guds Gave :

Efter Planklagenævnets afvisning af den godkendte kommune og- lokalplan har Ærø Kommune tilkendegivet, at der snarest muligt skal forelægges både ny kommuneplantillæg og ny lokalplan, således at det planlagte byggeri kan iværksættes snarest muligt. Ærø Kommune arbejder på, at en godkendt lokalplan kan endeligt vedtages umiddelbart efter sommerferien 2022.

Ledige boliger

Der er p.t. ingen ledige boliger.

Ungdomsboliger

Hvis du ønsker at søge en ungdomsbolig, skal du udfylde ansøgningsblanketten under “fanebladet ungdomsboliger” og tryk send. Du vil herefter modtaget en bekræftelse på at vi har modtaget din ansøgning. Medlemskab bliver tegnet i forbindelse med indflytning.