Orienteringsmøde

Tilbygning til Kildehaven

Søkilden

Afdeling 26, Sygehusvejen 22, 5970 Ærøskøbing.

Demensplejehjem

Marinegården

Afdeling 23, Kirkestræde 39, 5960 Marstal

Ungdomsboliger

Søndertoften

Afdeling 22, Søndertoften, 5960 Marstal

Seniorboliger

Det Ærøske Boligselskab er en almen boligforening, der er stiftet efter anden verdenskrig. Boligselskabet råder i dag over 466 boliger, der er fordelt på Ærø.
Det Ærøske Boligselskabs hjemmeside er målrettet mod selskabets nuværende beboere, som her kan søge oplysninger om bl.a. administration, teknisk afdeling og om de enkelte afdelinger.
Kommende beboere, har mulighed for at opnotere sig til en af de mange gode boliger og samtidig danne sig et indtryk af, hvad Det Ærøske Boligselskab kan tilbyde.

Orientering om senior/familieboliger ved Guds Gave/Ellenet i Marstal

På baggrund af lokalplanen er der fra en lodsejer i området og fra Danmarks Naturfredningsforening klaget over den meddelte lokalplan. Planklagenævnet har endnu ikke meddelt, hvorvidt klagerne har opsættende virkning for at gå i gang med byggeri. Boligselskabet er indstillet på at igangsætte byggeri med mere end de oprindeligt planlagte 16 boliger, så snart denne afklaring foreligger.

Ledige boliger

Der er p.t. ingen ledige boliger.

Ungdomsboliger

Hvis du ønsker at søge en ungdomsbolig, skal du udfylde ansøgningsblanketten under “fanebladet ungdomsboliger” og tryk send. Du vil herefter modtaget en bekræftelse på at vi har modtaget din ansøgning. Medlemskab bliver tegnet i forbindelse med indflytning.