Lejekontrakt m.m.

Lejekontrakten
Når du har sagt ja tak til et lejemål i Det Ærøske Boligselskab vil du modtage en lejekontrakt i 3 eksemplarer.
Det ene eksemplar af lejekontrakten skal underskrives og returneres til administrationen. De øvrige 2 eksemplarer er til eget brug.

Huslejeopkrævning
Sammen med lejekontrakten vedlægges 1. opkrævning af husleje og beboerindskud.
Nederst på denne opkrævning er der en betalingsident, som skal anvendes til betaling i netbank.

Den 2. huslejebetaling opkræves via et indbetalingskort. Dette skal tilmeldes betalingsservice, hvorefter vi modtager huslejen automatisk og rettidig.

Huslejen skal indbetales den første hverdag i måneden.
Det er selvfølgelig meget vigtigt, at huslejen indbetales rettidigt, idet du ellers i sidste ende risikerer at miste dit lejemål.

Beboerindskudslån
Sammen med lejekontrakten vedlægges ansøgning om beboerindskudslån.
Hvis du søger beboerindskudslån, skal indskuddet ikke betales sammen med første huslejeopkrævning.
Vi modtager beboerindskuddet direkte fra kommunen, hvis du får godkendt anmodning om beboerindskudslånet.
Hvis du får afslag på beboerindskudslån skal dette meddeles administrationen omgående, hvorefter vi opkræver beboerindskuddet hos dig.

Boligsikring/boligydelse
Boligsikring/boligydelse skal ansøges hos Udbetaling Danmark på www.borger.dk/boligstøtte.