Medlemsskab

Medlemsskab
For at komme i betragtning til en ledig bolig i Det Ærøske Boligselskab skal du være medlem.

Alle der er fyldt 15 år kan blive medlem.
Medlemsskabet koster kr. 100,00 ved indmeldelsen og beløbet vil blive opkrævet i forbindelse med fremsendelse af medlemsbeviset.

Passivt medlemsskab
Når du melder dig ind i boligselskabet, bliver du skrevet op på en fælles venteliste, og får tildelt et medlemsnummer. På den fælles venteliste er du medlem, men ikke aktiv søgende til en bolig.

Aktivt medlemsskab
Når du ønsker en bolig, skal du meddele boligselskabet, at du aktivt søger en bolig. Herudover skal boligselskabet have oplyst, hvilke afdelinger, du ønsker at være aktivt boligsøgende til.

Nuværende beboer, der ønsker anden bolig i boligselskabet
Hvis du allerede bor i en af boligselskabets afdelinger, men ønsker en anden bolig i en anden af boligselskabets afdelinger, skal du meddele boligselskabet, at du ønsker at blive skrevet op på den interne venteliste, og boligselskabet skal have oplyst, hvilke afdelinger, du ønsker at være aktiv boligsøgende til. Du skal have boet i en af boligselskabets afdeling i minimum 1 år for at kunne blive optaget på den interne venteliste.

Medlemskab i seniorboligerne Søndertoften og Rønnebærhuse
Hvis du ønsker medlemskab i seniorboligerne skal du rettet henvendelse til afdelingen på følgende telefon nr.:

Afdeling 22 Søndertoften,
Grethe Jacobsen på telefon 

Afdeling 29  Rønnebærhuse,
Ulla Graham på telefon

Årligt gebyr
Der skal årligt betales et ajourføringsgebyr på kr. 100,00 for at være medlem i Det Ærøske Boligselskab.
Boligselskabet fremsender en opkrævning på det årlige gebyr, hvor der er angivet en betalingsdato.
Hvis gebyret ikke indbetales rettidig, vil der blive fremsendt en påmindelse herom.
Betales gebyret ikke, efter der er fremsendt påmindelse herom, vil du blive slettet fra ventelisten.

Formular
Hvis du ønsker at blive medlem i Det Ærøske Boligselskab kan du udfylde nedenstående formular anmodning om optagelse i boligselskabet.

10 + 8 =