Opsigelse/fraflytning

 Opsigelse af lejemålet
Når man ønsker at fraflyttet sit lejemål, skal lejemålet opsiges skriftligt på nedenstående blanket eller sende en skriftlig opsigelse til administrationen på email: daeb@daeb.dk

Herefter fremsender vi en skriftlig bekræftelse af opsigelsen pr. mail.

Lejemålet kan opsiges med 3. måneders varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag.

Opsigelse af lejemål på Gilleballehus, Søkilden, Rise Alderdomshjem og Marstal Ældrecenter
For beboere på Gilleballehus, Søkilden, Rise Alderdomshjem og Marstal Ældrecenter kan lejemålet opsiges med 1. måneds varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag, hvis opsigelsen skyldes, at beboeren er afgået ved døden.

Fraflytning
Lejemålet skal fraflyttes senest 14 dage før opsigelsesdatoen.     
Ved fraflytning skal lejemålet være tømt og rengjort. 
Med rengjort forventer vi, at gulve, vindueskarme og andre overflader er nyvaskede. Køleskab skal afrimes og vaskes, komfur, ovn og emhætte/filter skal være rengjorte. Toilet, håndvask, bruser skal være afkalket og rengjort. Køkkenskabe og andre skabe skal vaskes indvendigt og udvendigt. Der må ikke efterlades indbo eller andre genstande. Disse vil bliver fjernet for din regning.

Fraflytningssyn
Herefter vil der blive foretaget fraflytningsyn af en af vores medarbejdere, hvor lejemålet vil blive gennemgået inden istandsættelse.
Du er naturligvis velkommen til at deltage i fraflytningssynet. Du vil efterfølgende modtage et overslag med pris på istandsættelse af lejemålet.

Istandsættelse ved fraflytning
Det Ærøske Boligselskab gennemfører herefter en normalistandsættelse. 
Det er lejeren der afholder udgiften til normalistandsættelsen, men du får en godtgørelse på 1% pr. måned du har beboet lejemålet, således at afdelingen overtager udgiften til normalistandsættelse efter 8 år og 4 måneder. 

Fraflytter afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligeholdelse af det lejede.

Flytteopgørelse
Når Det Ærøske Boligselskab har modtaget alle udgifterne vedrørende det opsagte lejemål, udarbejdes der en flytteopgørelse. 
Flytteopgørelsen fremsendes så hurtigt som muligt.

Forbrugsopgørelse af el, vand og varme
Du skal være opmærksom på, at opgørelse over forbrug af el, vand og varme kun bliver udarbejdet 1 gang årligt, og der kan derfor gå meget lang tid før du modtager en forbrugsopgørelse.
Fx. fraflytning i april mdr. men forbrugsopgørelse modtages først i februar året efter.

Opsigelse af lejemål 
Blot udfyld følgende formular og send den til os her.

Opsigelse af lejemål i forbindelse med dødsfald

Hvis opsigelse af lejemål sker i forbindelse med et dødsfald, vil vi gerne have at feltet email udfyldes med boets kontaktperson.

 

1 + 14 =