Indflytning

Indflytningstidspunkt
Indflytning sker den 1. hverdag i en måned kl. 12.00.

Nøgler og evt. vaskekort til lejemålet
Du bedes kontakte administrationen således at vi får oplyst, hvornår du forventer at afhente nøglerne til dit lejemål og eventuelt vaskekort. Afhentningen kan ske i tidsrummet 09.00 – 12.30 fra mandag til torsdag, samt torsdag i tidsrummet 15.30 – 16.30.

Indflytningsrapport
Hvis du i forbindelse med indflytning konstaterer fejl eller mangler ved lejemålet, skal du meddele dette til administrationen på den indflytningsrapport, du har modtaget sammen med lejekontrakten mm. Indflytningsrapporten skal afleveres senest 14 dage efter overtagelsen af lejemålet.
Administrationen vil herefter sørge for udbedring eller notere fejl og vedlægge dette ved din lejekontrakt, således at du ikke hæfter for fejlen/manglen ved fraflytning.

Aflæsninger målere til el, vand og varme
Der er foretaget aflæsninger af el, vand og varme når du flytter ind. 

Tilmelding af elektricitet

Ved indflytning skal du huske at tilmelde dit lejemål til et elselskab, hvis lejemålet afregner direkte med elforsyningsselskabet. Hvilke lejemål, der afregner direkte med forsyningsselskabet, fremgå under de enkelte afdelinger.

Indboforsikring
Det Ærøske Boligselskab anbefaler, at du som lejer tegner en indboforsikring.
Indboforsikringer dækker skader på dine personlige ejendele i tilfælde af brand, vandskade, storm og ved tyveri m.m.
Herudover sørger indboforsikringen for betaling af genhusning, hvis der sker en skade i dit lejemål, som betyder at du i en periode ikke kan bo i lejemålet.

TV
Der er tilslutning til tv i alle lejemål. Du kan modtaget alle gratiskanaler, men hvis du ønsker andre TV-pakker skal du selv afholde udgiften til disse TV-pakker.