Det Ærøske Boligselskab
Fortegnelse over boligselskabets repræsentantskab og bestyrelsessammensætning
NR. Afdeling Repræsentanter Repræsentanter Antal
Afd. 1 Tordenskjold Jill Sørensen Erik Rasmussen 2
Afd. 2 Niels Juel Ellen Sørensen Ursula Hansen 2
Afd. 3 Hvidtfeldt Bente Svane Ulla Haugegaard 2
Afd. 4 Skonnerten Jørgen Busch Alex Haxgart 2
Afd. 5 Birkely Egon Jensen Anni Madsen 2
Afd. 6 Boyes Plantage Kathrine Rasmussen Janne Skalkam 2
Afd. 9 Østersøhjemmet Se afd. 18 Se afd. 18 0
Afd. 11 Æblelunden Organisationsbestyrelsen Organisationsbestyrelsen 0
Afd. 14 Teglen Annie Kristensen Lis Petersen 2
Afd. 16 De Gamles Hjem i Rise Organisationsbestyrelsen Organisationsbestyrelsen 0
Afd. 17 Funktionærboligen Jan Smed Petersen Else Sand 2
Afd. 18 Marstal Ældrecenter Organisationsbestyrelsen Organisationsbestyrelsen 0
Afd. 19 Gilleballehus Organisationsbestyrelsen Organisationsbestyrelsen 0
Afd. 20 Ungdomsboliger excl Minors Minde Organisationsbestyrelsen Organisationsbestyrelsen 0
Afd. 22 Søndertoften Grethe Jacobsen Doris Johansen 2
Afd. 26 Søkilden Organisationsbestyrelsen Organisationsbestyrelsen 0
Afd. 28 Kildehaven Britta Wahlberg Karin Hjort 2
m/afsnit Søby og Rise Kildehaven 34, Ærøskøbing Kildehaven 14, Ærøskøbing
Afd. 29 Rønnebærhuse Ulla Graham Arne Nielsen 2
Afd. 30 Nørreparken Allis Jørgensen Lene Surel Ehlers 2
Afd. 31 Minors Minde Organisationsbestyrelsen Organisationsbestyresen 0
Bestyrelse: På valg:
Ruth Mogensen – formand 2020 1
Birte Grønne 2019 1
Erik Hansen 2020 1
Bjarne Møller 2019 1
Henriette Skouenborg 2020 1
Alice Jensen 2019 1
Inga Thomas Blom 2021 Ærø Kommunes repræsentant 1
Samlede stemmeberettige repræsentanter 31