Ansøgning om optagelse på Kollegierne:

 

NB. Al husleje betales månedsvis forud. NB. Husk ved valg af 4. Maj Kollegiet at udfylde værelsestype. Hvis din familie har tilknytning til modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig og du ønsker værelse på 4. Maj kollegiet, bedes du her beskrive tilhørsforholdet. 4. Maj kollegiets fundats giver fortrinsret til efterkommere af modstandsfolk.

Navn: *
Nuværende adresse: *
Postnr. og by: *
Telefonnr:
Emailadresse:
Optagelsestidspunkt: *
Studie: *
Prioriteringsliste:
Valg 1: Kollegie og værelsestype: *
Valg 2: Kollegie og værelsestype: *
Valg 3: Kollegie og værelsestype: *
Bemærkninger: