Boligstøtte

Når du skal søge om boligsikring, boligstøtte eller boligydelse, skal det ske på følgende adresse:

https://wwwborger.dk/bolig-og-flytning/Boligstoette-oversigt

Udbetaling Danmark kan også kontakte således:

Udbetaling Danmark
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Telefon: 70 12 80 63
Email: udbetalingdanmark@atp.dk