Orienteringsmøde

Tilbygning til Kildehaven

Søkilden

Afdeling 26, Sygehusvejen 22, 5970 Ærøskøbing.

Demensplejehjem

Marinegården

Afdeling 23, Kirkestræde 39, 5960 Marstal

Ungdomsboliger

Søndertoften

Afdeling 22, Søndertoften, 5960 Marstal

Seniorboliger

Det Ærøske Boligselskab            

Det Ærøske Boligselskab er en almen boligforening, der er stiftet efter anden verdenskrig. Boligselskabet råder i dag over 463 boliger, der er fordelt på Ærø.
Det Ærøske Boligselskabs hjemmeside er målrettet mod selskabets nuværende beboere, som her kan søge oplysninger om bl.a. administration, teknisk afdeling og om de enkelte afdelinger.
Kommende beboere, har mulighed for at opnotere sig til en af de mange gode boliger og samtidig danne sig et indtryk af, hvad Det Ærøske Boligselskab kan tilbyde.

Byggeri af familie/ældrevenlige boliger i Marstal

For at undersøge om der er behov/interesse for byggeri af familie- ældrevenlige boliger i Marstal indkaldes til mødemandag den 19. november 2018 kl. 16.30 på Torvecenteret i Marstal.

Man kan tilmelde sig mødet på daeb@daeb.dk eller tlf. 62 53 25 85.

Nyt byggeri ved Kildehaven.

Referater af afholdte møder samt foreløbige skitser og placering af boligerne ved Kildehaven findes under fanebladet familieboliger – nr. 99 nyt byggeri.

Første spadestik til den nye afdeling i Kildehaven blev gennemført i dejligt solskinsvejr.

Ledige boliger

Der er ingen ledige boliger p.t.

For oplysning om ledige ungdomsboliger kan der rettes henvendelse til administrationen på telefon 62 53 25 85 eller på daeb@daeb.dk.