Orienteringsmøde

Tilbygning til Kildehaven

Søkilden

Afdeling 26, Sygehusvejen 22, 5970 Ærøskøbing.

Demensplejehjem

Marinegården

Afdeling 23, Kirkestræde 39, 5960 Marstal

Ungdomsboliger

Søndertoften

Afdeling 22, Søndertoften, 5960 Marstal

Seniorboliger

Nyt byggeri ved Kildehaven.
Ærø Kommune har meddelt, at de ser positiv på opførelse af 9 boliger ved Kildehaven i Ærøskøbing.
På den baggrund afholdes nyt informationsmøde for de borgere, der var vist interesse for byggeriet.
Der vil blive orienteret om den planlagte boligindretning, tidsplan for byggeriet samt den aktuelle venteliste.
Mødet afholdes onsdag den 21.02.2018 kl. 15.00 i fælleshuset ved Rønnebærhuse.

Det Ærøske Boligselskab

Det Ærøske Boligselskab er en almen boligforening, der er stiftet efter anden verdenskrig. Boligselskabet råder i dag over 465 boliger, der er fordelt på Ærø.
Det Ærøske Boligselskabs hjemmeside er målrettet mod selskabets nuværende beboere, som her kan søge oplysninger om bl.a. administration, teknisk afdeling og om de enkelte afdelinger.
Kommende beboere, har mulighed for at opnotere sig til en af de mange gode boliger og samtidig danne sig et indtryk af, hvad Det Ærøske Boligselskab kan tilbyde.

Administrationens kontor, Vestergade 1, 5960 Marstal 

Ledige boliger

Der er p.t. ingen ledige familieboliger.
For oplysning om ledige ungdomsboliger kan der rettes henvendelse til administrationen på telefon 62 53 25 85 eller på daeb@daeb.dk.