Orienteringsmøde

Tilbygning til Kildehaven

Søkilden

Afdeling 26, Sygehusvejen 22, 5970 Ærøskøbing.

Demensplejehjem

Marinegården

Afdeling 23, Kirkestræde 39, 5960 Marstal

Ungdomsboliger

Søndertoften

Afdeling 22, Søndertoften, 5960 Marstal

Seniorboliger

Nyhedsbrev af 29.05.2018 er tilgængeligt under Info

Information om persondataforordningen er tilgængeligt under Info

Nyt byggeri ved Kildehaven.

Referater af afholdte møder samt foreløbige skitser og placering af boligerne ved Kildehaven findes under fanebladet familieboliger – nr. 99 nyt byggeri.

Det kan oplyses, at priserne ved den afholdte licitation ikke helt var som forventet. Det har derfor været nødvendigt at lave tilpasninger og besparelser, og der er indbudt til ny licitation den 28.08.2018. Ærø Kommune skal herefter godkende sagen, hvilket tidligst kan ske den 19.09.2018.

Det Ærøske Boligselskab

Det Ærøske Boligselskab er en almen boligforening, der er stiftet efter anden verdenskrig. Boligselskabet råder i dag over 463 boliger, der er fordelt på Ærø.
Det Ærøske Boligselskabs hjemmeside er målrettet mod selskabets nuværende beboere, som her kan søge oplysninger om bl.a. administration, teknisk afdeling og om de enkelte afdelinger.
Kommende beboere, har mulighed for at opnotere sig til en af de mange gode boliger og samtidig danne sig et indtryk af, hvad Det Ærøske Boligselskab kan tilbyde.

Ledige boliger

St. Rise Skolevej, 5970 Ærøskøbing se annonce her!

For oplysning om ledige ungdomsboliger kan der rettes henvendelse til administrationen på telefon 62 53 25 85 eller på daeb@daeb.dk.